Energibygg har lang erfaring med bruk av termograferingskamera og tilbyr tjenesten elektrotermografering av alle typer elektriske anlegg. Termografør er Nemko-sertifisert. Foretaket er sertifisert for NEK 405-4. Energibygg er godt kvalifisert for elkontroll næring.


Kontakt oss

  Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening  JaNei


  GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

  Når benyttes elektrotermografering?

  Metoden benyttes i stor grad til å avdekke varmgang i elektriske anlegg eller føringer. Ved å termografere tavler og sikringsskap kan man finne overbelastede kurser, svake koblinger eller manglende isolasjon mellom strømførende ledninger. Informasjon om dette kan være kritisk for å forebygge og unngå kortslutninger eller brannutvikling. Elektrotermografering er berøringsfritt og utføres under normal driftsituasjon. Det er altså ikke nødvendig med driftsavbrudd. Som en tommelfingerregel for at varmgang skal kunne oppdages, må det være minst 30 % belastning på kurs eller komponent som undersøkes.

  Inspeksjon av varmekabler?

  Termokamera egner seg veldig godt til å identifisere og kontrollere varmekabler. Ved mistanke om jordfeil i varmekabler eller om det er ønskelig å påvise hvor sløyfene ligger, kan dette gi raske svar uten å måtte gå til kostbare fysiske inngrep.

  Internkontroll og forsikring

  For bedrifter som er pålagt termografering som en del internkontrollen tilbyr vi denne tjenesten. Innenfor næring krever flere forsikringsselskap elektrotermografering for å forebygge brann.

  Når kan termografering av elektriske anlegg gjennomføres?

  Elektrotermografering er ikke sesongbetont og kan utføres hele året. Det er en fordel, om ikke en forutsetning at anlegget er i drift ved befaring.

  Rapport iht. NEK 405

  I rapporten vises både et termogram (IR-bilde) og en vanlig digitalfoto ved siden av hverandre. På termogrammet vises tre kryss merket Sp1-Sp3. Kryssene angir temperaturen i punktet. Digitalfoto gjør det enklere for elektriker å finne tilbake til komponent for å utbedre et eventuelt avvik. Under bildene er det en kommentar som beskriver omfanget av eventuelle avvik og hva som kan gjøres for å utbedre feilen. Avvik klassifiseres etter tre nivåer, hvor nivå tre krever umiddelbar utbedring.


  eltermografering

  Bilde viser en effektbryter hvor det er antydning til varmgang i kablene

   Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening   JaNei


   GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.