Elkontroll NEK-405-2-2


Energibygg tilbyr elkontroll av din bolig. Både selskapet og våre kontrollører er sertifisert av Nemko. Elkontroll bolig øker elsikkerheten i ditt elektriske anlegg og reduserer sannsynligheten for brann. Enkelte forsikringsselskap gir inntil 20 % redusert forsikringspremie etter gjennomført elkontroll og eventuelle avvik er utbedret

Hensikten og fordelen med elkontroll

Årsaken til brann er ofte feil i elanlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. En elkontroll bidrar til å redusere denne risikoen. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret, vil godkjent kontroll kvalifisere til opptil 20 % rabatt på hus- og innboforsikringer de neste fem årene. Du vil også kunne slippe egenandel ved skader som er forårsaket av feil ved det elektriske anlegget

Hvor ofte bør elektriske anlegg kontrolleres?

Kontrollen skal gjennomføres minst hvert femte år for private boliger og hvert tredje år for landbruksbygninger

Elkontroll av landbruksbygninger

Kontrollordningen for bolig gjelder også for mindre driftsbygninger uten husdyr. Kontrollfrekvensen er hvert tredje år for alle bygninger på gården. Denne frekvensen er den samme som kreves i Mattilsynets forskrifter for driftsbygninger, og som beskrives i KSL.

Større driftsbygninger med husdyr skal gjennomføre elkontroll etter normene NEK 405-1 (Termografering) og NEK 405-3 (Næring). Den enkelte gårdbruker vil få beskjed om man kommer inn under denne ordningen

Hva kontrolleres på en befaring?

Elkontroll for bolig og landbruk følger en fast prosedyre. Utfylt liste sendes forsikringsselskapet etter gjennomført kontroll. Eksempel på sjekkpunkter er inntak, sikringsskap, kabelinnføringer, isolasjonsresistans og verifikasjon av jordfeilbrytere

Hva koster en elkontroll?

Elkontroll bolig koster fra 2800 eks. MVA per boligenhet. Elkontroll landbruk faktureres på timesbasis. Oppmøte kommer i tillegg. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på elkontroll

 

JaNei

Ved å bruke dette skjemaet godtar du lagring og håndtering av dataene dine på denne nettsiden.

Image
Image
Image