Elkontroll/elsjekk


Energibygg tilbyr elkontroll av din bolig. Både selskapet og våre kontrollører er sertifisert av Nemko. Tjenesten elkontroll bolig øker elsikkerheten i ditt elektriske anlegg og reduserer sannsynligheten for brann.

Enkelte forsikringsselskap tilbyr inntil 20 % redusert forsikringspremie etter gjennomført elkontroll og eventuelle avvik er utbedret


JaNei

Hensikten og fordelen med elkontroll

Årsaken til brann er ofte feil i elanlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. En elkontroll bidrar til å redusere denne risikoen. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret, vil godkjent kontroll kvalifisere til opptil 20 % rabatt på hus- og innboforsikringer de neste fem årene. Du vil også kunne slippe egenandel ved skader som er forårsaket av feil ved det elektriske anlegget

Hvor ofte bør elektriske anlegg kontrolleres?

Kontrollen skal gjennomføres minst hvert femte år for private boliger og hvert tredje år for landbruksbygninger

Hva kontrolleres på en befaring?

Elkontroll for bolig og landbruk følger en fast prosedyre. Utfylt liste sendes forsikringsselskapet etter gjennomført kontroll. Eksempel på sjekkpunkter er inntak, sikringsskap, kabelinnføringer, isolasjonsresistans og verifikasjon av jordfeilbrytere

Hva koster en elkontroll?

Elkontroll bolig koster fra 2800 eks. MVA per boligenhet. Elkontroll landbruk faktureres på timesbasis. Oppmøte kommer i tillegg. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på elkontroll

JaNei

Image
Image
Image