Energikartlegging av borettslag og sameier


NæringsbyggBorettslag og sameie – Privatbolig


Energibygg har utført energikartlegging av flere borettslag og sameier. Vi kjenner til ulike tilskuddsordninger for både kartlegging og gjennomføring av energitiltak. Vi har sertifiserte rådgivere som kan bidra til målrettet og lønnsom energieffektivisering, økt verdi og bedre komfort.

Placeholder

Energikartlegging

Våre energirådgivere utfører kartlegging av ENØK-potensialet ved ditt sameie eller borettslag. Slik kartlegging støttes av blant annet ENOVA og Oslo kommune. Hos ENOVA er støtten basert på antall berørte boenheter. Vi hjelper våre kunder å søke.

Energikartlegging/-analyse for borettslag og sameier

Er du styremedlem i et borettslag eller sameie der det vurderes tiltak for å senke energiforbruket, øke termisk komfort eller har planer om å oppgradere bygningsmassen?

Vi bidrar gjerne med fornuftige og lønnsomme energitiltak for deres bygning og bistår med tjenesten energikartlegging. Borettslaget får en grundig gjennomgang av eiendommen som inkluderer undersøkelse av:

  • Isolasjonsnivåer og U-verdier i ulike elementer i bygningskroppen (Tak, vegger, vinduer, gulv etc.)
  • Energisentral
  • Internt distribusjonsanlegg (gulvvarme, konvektorer etc.)
  • Solcelle og solfangeranlegg (tilskuddsordninger, simulering og lønnsomhetsberegning)

Kartleggingsarbeidet blir utført av våre rådgivende ingeniører. Energiberegninger og simuleringer utføres ved hjelp av dataprogrammet SIMIEN iht. NS-EN 3031. Byggets nå-tilstand og sammensetning danner grunnlaget for en helhetlig vurdering av rimelige tiltak som kan gjennomføres for å redusere energiutgifter vesentlig. Tiltakene handler enten om redusering av byggets energibehov (passive tiltak) og/eller omlegging til fornybar energikilder (aktive tiltak).

Alle resultatene fra kartleggingen dokumenteres i en rapport. En rapport viser de forskjellige tiltakene i sammenheng med miljøkonsekvenser, inntjeningstid (lønnsomhetsberegning) og eventuelle støtte fra Enova eller Husbanken. I noen tilfeller presentereres rapporten til styret og beboerne på generalforsamling. Vi baner veien videre for gjennomføring av tiltakene enten med bistand til å utarbeide søknader for tiltak, konkurransegrunnlag for kontrahering, og kan gjennomføre prosjektledelse av valgte løsning, om ønskelig.

Støttenivåer basert på antall boenheter

Ved energirådgivning for boligselskap, borettslag eller boligsameier er støtten avhengig av antall boligenheter som skal kartlegges.

Antall boenheter

Støtte (kr)

10 – 49

50 000

50 – 99

100 000

100 – 149

150 000

150 – 199

200 000

200 –

250 000

 

Ta kontakt for mer informasjon om energirådgivning, tilskudd- og låneordninger.

JaNei

Ved å bruke dette skjemaet godtar du lagring og håndtering av dataene dine på denne nettsiden.