NæringsbyggBorettslag og sameie – Privatbolig


Energibygg har utført energikartlegging av flere borettslag og sameier. Vi kjenner til ulike tilskuddsordninger for både kartlegging og gjennomføring av energitiltak. Vi har sertifiserte rådgivere som kan bidra til målrettet og lønnsom energieffektivisering, økt verdi og bedre komfort.

Energikartlegging


Våre energirådgivere utfører kartlegging av ENØK-potensialet ved ditt sameie eller borettslag. Slik kartlegging støttes av ENOVA.

Hos ENOVA er støtten basert på antall berørte boenheter. Vi hjelper våre kunder med søknadsprosessen.


Placeholder

JaNei

Energikartlegging/-analyse for borettslag og sameier

Er du styremedlem i et borettslag eller sameie der det vurderes tiltak for å senke energiforbruket, øke termisk komfort eller har planer om å oppgradere bygningsmassen?

Vi bidrar gjerne med fornuftige og lønnsomme energitiltak for deres bygning og bistår med tjenesten energikartlegging. Borettslaget får en grundig gjennomgang av eiendommen som inkluderer undersøkelse av:

  • Isolasjonsnivåer og U-verdier i ulike elementer i bygningskroppen (Tak, vegger, vinduer, gulv etc.)
  • Energisentral
  • Internt distribusjonsanlegg (gulvvarme, konvektorer etc.)
  • Solcelle og solfangeranlegg (tilskuddsordninger, simulering og lønnsomhetsberegning)

Kartleggingsarbeidet blir utført av våre rådgivende ingeniører. Energiberegninger og simuleringer utføres ved hjelp av dataprogrammet SIMIEN iht. NS-EN 3031. Byggets nå-tilstand og sammensetning danner grunnlaget for en helhetlig vurdering av rimelige tiltak som kan gjennomføres for å redusere energiutgifter vesentlig. Tiltakene handler enten om redusering av byggets energibehov (passive tiltak) og/eller omlegging til fornybar energikilder (aktive tiltak).

Alle resultatene fra kartleggingen dokumenteres i en rapport. En rapport viser de forskjellige tiltakene i sammenheng med miljøkonsekvenser, inntjeningstid (lønnsomhetsberegning) og eventuelle støtte fra Enova eller Husbanken. I noen tilfeller presentereres rapporten til styret og beboerne på generalforsamling. Vi baner veien videre for gjennomføring av tiltakene enten med bistand til å utarbeide søknader for tiltak, konkurransegrunnlag for kontrahering, og kan gjennomføre prosjektledelse av valgte løsning, om ønskelig.

Støttenivåer basert på antall boenheter

Ved energirådgivning for boligselskap, borettslag eller boligsameier er støtten avhengig av antall boligenheter som skal kartlegges.

Antall boenheter

Støtte alt. a) (kr)

Støtte alt. b) (kr)

10 – 49

25 000

50 000

50 – 99

50 000

100 000

100 – 149

75 000

150 000

150 – 199

100 000

200 000

200 –

125 000

250 000

 a) Helhetlig Kartlegging og implementering av forenklet energiledelse i henhold til prinsippene i Norsk Standard NS-EN ISO 50001:2011 og implementering av Energioppfølgingssystem. Støtte gis ved dette valget på inntil 2 kr/m2.

b) Samme som a) men her tegnes i tillegg en energitjenestekontrakt mellom søker og energitjenesteleverandør/entreprenør for tiltak innen energi, effekt og/eller klima. Støtte gis på inntil 4 kr/m2. Dersom betingelser til kontrakt for gjennomføring ikke oppfylles reduseres støtte til 2 kr/m2.

Ta kontakt for mer informasjon om energirådgivning, tilskudd- og låneordninger.

JaNei