Energimerking

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger

Energimerkeforskriften fra 1. juli 2010 sier at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha gyldig energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. Fargen (oppvarmingskarakteren) sier noe om andelen fornybar energi i bygningen.

Energiattest og energimerking


Vi har kvalifiserte energirådgivere som utfører energimerking av alle typer bygg hvor som helst i landet. Mens brukte privatboliger tillates merket av huseier selv, stilles det strenge kompetansekrav ved merking av næringsbygg og nye boliger. Vi har lang erfaring med energimerking av leilighetsbygg, boliger, kontorbygg, hoteller, forretninger og kombinasjonsbygg.


Klikk her for å søke

  Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening  JaNei


  GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

  Søk etter energiattest

  Ved å følge linken under kan du søke i Enovas offentlige register om det allerede foreligger en energiattest for din eiendom

   

  Klikk her for å søke
  Energimerke ved salg og utleie av eiendom

  Salg: Eier skal legge frem energiattest for kjøper, før avtale om salg av boligen eller bygningen blir inngått.

  Energimerkeforskriften § 5

  Utleie: Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bolig eller bygning blir inngått.

  Energimerkeforskriften § 6

  Energimerke og fargeskala

  Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer boligen eller bygningen etter hvilket oppvarmingssystem som er installert. Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren, slik at en bygning med høy beregnet energibruk og tilhørende dårlig energikarakter, kan få en god oppvarmingskarakter med for eksempel et biobasert oppvarmingssystem. Omvendt kan et lavenergibygg få en god energikarakter, mens oppvarmingskarakteren vil bli dårlig dersom bygget kun har elektrisk oppvarming.

  Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen eller bygningen ved normal bruk. Hvordan beregningen skjer er fastsatt i standarden NS 3031.

  Skalaen går fra A til G, og er laget slik at en bygning som er bygget etter minimumskravene i tekniske byggeforskrifter fra 2010, og ikke benytter solenergi eller varmepumpe til oppvarming, normalt vil oppnå karakteren C. For å få en B må bygningen ha en høyere energistandard, noe som betyr installasjon av varmepumpe eller solenergi til oppvarming og/eller bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. For å få energikarakter A må normalt alle disse tiltakene være gjennomført. Dette betyr også at de aller fleste eksisterende bygninger vil få karakterer mellom D og G.

  Energimerking av yrkesbygg

  Yrkesbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattest. Yrkesbygg som er sammensatt av deler som tilhører ulike bygningskategorier, skal ha energiattest for hver enkelt del.

  Yrkesbygg med mer enn 1000 m² samlet bruksareal skal ha energiattesten eller et sammendrag av denne, synlig oppslått for brukerne av bygningen.

  Ved energimerking av yrkesbygg er det obligatorisk å oppgi målt energiforbruk for de tre siste år, alternativt oppgis gradagskorrigert/klimakorrigert forbruk for det sist målte år.

  Hva koster det?

  Prisen avhenger av kompleksitet og størrelsen på bygget. Den avhenger også av tilgangen på dokumentasjon, som f.eks. skalerte tegninger. Mens energimerking av en bolig kan koste fra 500 kr, vil et lite yrkesbygg typisk koste fra 5 000 kr. For større yrkesbygg gis pris per forespørsel. Kontakt oss i dag for et godt pristilbud.

   

   Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening   JaNei


   GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.