Energirådgivning


Energibygg har gitt energirådgivning til mer enn 200 boligeiere i Norge som alle har mottatt tilskudd fra Enova. Energibygg AS har godkjente energirådgivere og sertifiserte byggtermografører. Kom igang med energirådgivning i dag! La oss hjelpe deg på veien til en mer moderne og energieffektiv bolig!

Placeholder

Energirådgivning

Vi har ENOVA-godkjente energirådgivere som utarbeider energiattest med tiltaksplan. Som boligeier får du dekket 50 % av kostnaden (inntil kr 5000). Fra 9 900 kroner

Energirådgivning for boliger

ENOVA gir inntil 5 000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver. Hvis termografering inngår, øker støttebeløpet med 2500 kroner til 7 500 kroner. Energirådgivning inkluderer befaring, energiattest og tiltaksplan for oppgradering. Tiltaksplanen viser deg hvordan du kan redusere energiforbruket og hvilke støtteordninger som er aktuelle for deg. Dersom du ønsker å gjennomføre tiltaksplanen kan du søke støtte til oppgradering av bygningskroppen

Støttenivåer for oppgradering av bygningskroppen

Det gis tilskudd på tre ulike energinivåer avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er. Du kan få tilbake 25 % av dokumenterte kostnader, inkludert merverdiavgift.
Energinivå 1 bygger påpassivhusnivå og gir rett til maksimalt kr. 150 000 Energinivå 2 bygger på lavenerginivå og gir rett til maksimalt kr. 125 000
Energinivå 3 bygger på TEK 10 og gir rett til maksimalt kr.100 000 Les mer om kriteriene og krav til utførelse her.

Hvor mye kan du få i tilskudd?
  • Balansert ventilasjon kr. 20 000
  • Varmestyringssystem kr. 4 000
  • Utfasing av oljekjel eller oljekamin og tank kr. 5 000
  • Solfanger til tappevannsoppvarming kr. 10 000+
  • Ombygging til vannbåren varme kr. 10 000+
  • Væske-vann varmepumpe kr. 30 000
  • Luft-vann varmepumpe kr. 10 000
  • El-produksjon kr. 28 750

For oppdaterte satser – se enova.no

Hva med andre støtteordninger?

Det finnes støtteordninger fra Enova, Husbanken, kommuner og andre instanser. Kontakt oss for informasjon om hvilke støtteordninger som passer for deg.

Hva koster energirådgivning?

Energirådgivning fra Energibygg koster fra kr 9 900 eks.MVA for en vanlig enebolig. Prisen vil kunne variere avhengig av størrelsen på boligen, kompleksiteten og omfanget på oppgradering og eventuelt tilbygg.

Får man støtte til varmepumpe?

Enova støtter innkjøp og installasjon av noen typer varmepumpe (f.eks. luft-vann og væske-vann). Når det gjelder luft-luft varmepumpe gis det ikke lenger støtte til dette fra Enova.

JaNei