Enovastøttet energirådgivning

Vi mener at energirådgivning skal lønne seg, og gjerne i tillegg støttes økonomisk. Energibygg har gitt energirådgivning til mer enn 700 boligeiere i Norge som alle har mottatt tilskudd fra Enova.

Energibygg har erfarne energirådgivere som alle tilfredsstiller Enovas kompetansekrav, og er listet på Enovas energirådgiverregister. Kom i gang med energirådgivning i dag!

La oss hjelpe deg på veien til en mer moderne og energieffektiv bolig!

Innbyggere i Bærum kommune og Viken fylkeskommune:

Vi tilbyr gratis energirådgivning for innbyggere i Bærum kommune og Viken. Trykk her for å booke time hvis du bor i Bærum, og her for å bli kontaktet angående gratis videobefaring hvis du bor i Viken (åpnes i en ny fane).

Placeholder

Energirådgivning for private boligeiere


Vi har sertifiserte energirådgivere som utarbeider energiattest med tiltaksplan. Som boligeier får du dekket 50 % av kostnaden (inntil kr 5000). Dersom termografering gjennomføres samtidig, øker støttebeløpet til kr 7500  Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening  JaNei


  GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

  Før oppgradering
  Før oppgradering
  Etter oppgradering
  Etter oppgradering
  Før oppgradering
  Før oppgradering
  Etter oppgradering
  Etter oppgradering
  Energirådgivning for boliger

  ENOVA utbetaler inntil 5 000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver. Hvis termografering inngår, øker støttebeløpet med 2500 kroner til 7 500 kroner. Energirådgivning inkluderer befaring, energiattest og tiltaksplan for oppgradering. Tiltaksplanen viser deg hvordan du kan redusere energiforbruket og hvilke støtteordninger som er aktuelle for deg. Dersom du ønsker å gjennomføre tiltaksplanen kan du søke støtte til oppgradering av bygningskroppen.

  Støttenivåer for oppgradering av bygningskroppen

  Det gis tilskudd på tre ulike energinivåer avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er. Du kan få tilbake 25 % av dokumenterte kostnader, inkludert merverdiavgift.

  • Energinivå 1 bygger på passivhusnivå og gir inntil kr. 150 000
  • Energinivå 2 bygger på lavenerginivå og gir inntil kr. 125 000
  • Energinivå 3 bygger på TEK 10 og gir inntil kr. 100 000

  Hvor mye kan du få i tilskudd?
  • Energirådgivning kr 5000
  • Energirådgivning med termografering kr 7500
  • Balansert ventilasjon kr 15 000
  • Solfanger til tappevannsoppvarming kr 15 000
  • Ombyggig/konvertering til vannbåren varme kr 10 000
  • Væske-vann-varmepumpe kr 10 000
  • Luft-vann-varmepumpe kr 5000
  • Avtrekksvarmepumpe kr 5000
  • El-produksjon kr 28 750
  • Biokjel kr 10 000
  • Bio-ovn med vannkappe kr 10 000
  • Varmegjenvinning av gråvann kr 2500
  • Inntil kr 150 000 helhetlig oppgradering av bygningskroppen. Se eget punkt på denne siden

  Med forbehold om endringer.

  Hva med andre støtteordninger og grunnlån?

  Det finnes støtteordninger fra Enova, Husbanken, kommuner og andre instanser. Kontakt oss for informasjon om hvilke støtteordninger som passer for deg.

  Hva koster energirådgivning?

  Energirådgivning levert av Energibygg koster fra kr 11 000 inkl. mva. for en typisk enebolig. Den reelle kostnaden for boligeier blir da kr 6000, etter at støtten er trukket fra.

  Prisen vil kunne variere avhengig av størrelsen på boligen, kompleksiteten og omfanget på oppgradering og eventuelt tilbygg/påbygg

  Får man støtte til varmepumpe?

  Enova støtter innkjøp og installasjon av noen typer varmepumpe (f.eks. luft-vann og væske-vann). Når det gjelder luft-luft varmepumpe gis det ikke lenger støtte til dette fra Enova

  Kontakt oss

   Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening   JaNei


   GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.