Energirådgivning


Vi mener at energirådgivning skal lønne seg, og gjerne i tillegg støttes økonomisk. Energibygg har gitt energirådgivning til mer enn 500 boligeiere i Norge som alle har mottatt tilskudd fra Enova.

Energibygg AS har erfarne energirådgivere som alle tilfredsstiller Enovas kompetansekrav, og er listet på Enovas energirådgiverregister. Kom igang med energirådgivning i dag!

La oss hjelpe deg på veien til en mer moderne og energieffektiv bolig!

Energirådgivning

Vi har sertifiserte energirådgivere som utarbeider energiattest med tiltaksplan. Som boligeier får du dekket 50 % av kostnaden (inntil kr 5000). Dersom termografering gjennomføres samtidig, øker støttebeløpet til kr 7500


Placeholder

JaNei

Før oppgradering
Før oppgradering
Etter oppgradering
Etter oppgradering
Før oppgradering
Før oppgradering
Etter oppgradering
Etter oppgradering
Energirådgivning for boliger

ENOVA gir inntil 5 000 kroner i støtte for å benytte en kvalifisert energirådgiver. Hvis termografering inngår, øker støttebeløpet med 2500 kroner til 7 500 kroner. Energirådgivning inkluderer befaring, energiattest og tiltaksplan for oppgradering. Tiltaksplanen viser deg hvordan du kan redusere energiforbruket og hvilke støtteordninger som er aktuelle for deg. Dersom du ønsker å gjennomføre tiltaksplanen kan du søke støtte til oppgradering av bygningskroppen

Støttenivåer for oppgradering av bygningskroppen

Det gis tilskudd på tre ulike energinivåer avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er. Du kan få tilbake 25 % av dokumenterte kostnader, inkludert merverdiavgift.

 • Energinivå 1 bygger på passivhusnivå og gir inntil kr. 150 000
 • Energinivå 2 bygger på lavenerginivå og gir inntil kr. 125 000
 • Energinivå 3 bygger på TEK 10 og gir inntil kr. 100 000
Hvor mye kan du få i tilskudd?
 • Balansert ventilasjon kr. 15 000
 • Utfasing av oljekjel eller oljekamin og tank kr. 3 000 (løper til forbudet i 2020)
 • Solfanger til tappevannsoppvarming kr. 15 000
 • Ombygging til vannbåren varme kr. 10 000
 • Væske-vann-varmepumpe kr. 10 000
 • Luft-vann-varmepumpe kr. 5 000
 • Avtrekksvarmepumpe kr. 5 000
 • El-produksjon kr. 28 750

Med forbehold om endringer.

Hva med andre støtteordninger og grunnlån?

Det finnes støtteordninger fra Enova, Husbanken, kommuner og andre instanser. Kontakt oss for informasjon om hvilke støtteordninger som passer for deg.

Hva koster energirådgivning?

Energirådgivning fra Energibygg koster fra kr 11 000 inkl. MVA for en typisk enebolig. Den reelle kostnaden for boligeier blir da kr 6000, etter at støtten er trukket fra.

Prisen vil kunne variere avhengig av størrelsen på boligen, kompleksiteten og omfanget på oppgradering og eventuelt tilbygg/påbygg

Får man støtte til varmepumpe?

Enova støtter innkjøp og installasjon av noen typer varmepumpe (f.eks. luft-vann og væske-vann). Når det gjelder luft-luft varmepumpe gis det ikke lenger støtte til dette fra Enova

JaNei

Image