Energivurdering av tekniske anlegg

Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg i bygninger. Målet med ordningen er å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon, drift og vedlikehold av anleggene. Plikten til energivurdering trådte i kraft fra 1.1.2010.

Vi i Energibygg hjelper deg med energivurdering av tekniske anlegg. Med energivurdering vil du få en tilstandsvurdering av det tekniske anlegget og et dokument med tiltaksplan for optimal drift. Energibygg vil sikre at dokumentasjonen skal ha verdi for deg utover å være et papir på at krav om energivurdering er gjennomført. Vi har derfor høyt fokus på å bidra positivt, samt avdekke feil og mangler til en mer energieffektiv drift av de tekniske anleggene. Det er mye penger og hodebry å spare ved riktig drift.


Kontakt oss

  Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening  JaNei


  GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

  Hva skal energivurderes?
  • Kjelanlegg som er fyrt med fossilt brensel og har nominell effekt høyere enn 20 kW (regelmessig).
  • Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon med samlet nominell effekt høyere enn 12 kW eller anlegg som samlet betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Ventilasjonsanlegg som betjener en enkelt bolig er unntatt så lenge nominell effekt er under 12 kW (regelmessig).
  • Eldre varmeanlegg med en kjel som er fyrt med fossilt brensel, har nominell effekt høyere enn 20 kW og har en alder på 15 år (engangsvurdering)
  Hvor ofte skal det gjennomføres?

  Energivurdering av kjeler og klimaanlegg skal gjennomføres hvert fjerde år. For kjelanlegg med nominell effekt høyere enn 100 kW skal vurderingen gjennomføres hvert andre år. For varmeanlegg er det snakk om en engangsvurdering innen ett år etter at anlegget har fått en alder på 15 år.

  Hva er kompetansekravene for den som energivurderer?

  Det stilles krav til kompetanse og relevant erfaring. Kompetansekravene skal sikre at energivurderingen og anbefalingene er relevante og har nytteverdi for eieren av anlegget. Den som er ansvarlig for vurderingen skal ha denne kompetansen

  Bør det gjennomføres samtidig med energimerking?

  Energimerking av bygningen og energivurderingen av anlegg kan gjøres samtidig for å få best mulig kostnadseffektivitet.

  Hva koster det?

  Pris avhenger av kompleksitet og mengde. Kontakt oss i dag for et uforpliktende pristilbud.

  Hva med støtteordninger?

  Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på hvilke tilskudd og støtteordninger som er tilgjengelige og hvem de er rettet mot. Vi bistår gjerne med søknader eller henviser til riktig instans. Her er det ofte mye å hente! Det gis dessverre ikke støtte til energivurdering av tekniske anlegg.

  Kontakt oss

   Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening   JaNei


   GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.