Energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg (Støtteordningen er AVVIKLET, men dette er likevel ofte lønnsomt!)


Næringsbygg - Borettslag, sameie og yrkesbygg - Privatbolig


Energibygg har utført energikartlegging av mange borettslag og sameier. Vi kjenner til ulike tilskuddsordninger for både kartlegging og gjennomføring av energitiltak. Start med en enøkanalyse som kartlegger enøktiltak som kan være relevante for bygget.

ENØK Oslo kommune


Våre energirådgivere utfører kartlegging av ENØK-potensialet ved ditt sameie eller borettslag. Slik kartlegging støttes ikke lenger av Oslo kommune, men er ofte lønnsom.


Placeholder

  Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening  JaNei


  GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

  Energikartlegging/-analyse for borettslag og sameier

  Er du styremedlem i et borettslag eller sameie der det vurderes tiltak for å senke energiforbruket, øke termisk komfort eller har planer om å oppgradere bygningsmassen?

  Vi bidrar gjerne med fornuftige og lønnsomme energitiltak for deres bygning og bistår med tjenesten energikartlegging. Borettslaget får en grundig gjennomgang av eiendommen som inkluderer undersøkelse av:

  • Isolasjonsnivåer og U-verdier i ulike elementer i bygningskroppen (Tak, vegger, vinduer, gulv etc.)
  • Energisentral
  • Internt distribusjonsanlegg (gulvvarme, konvektorer etc.)
  • Solcelle og solfangeranlegg (tilskuddsordninger, simulering og lønnsomhetsberegning)
  • SD-anlegg og energioppfølgingssystem (EOS)

  Kartleggingsarbeidet blir utført av våre rådgivende ingeniører. Energiberegninger og simuleringer utføres ved hjelp av dataprogrammet SIMIEN iht. NS-EN 3031. Byggets nå-tilstand og sammensetning danner grunnlaget for en helhetlig vurdering av rimelige tiltak som kan gjennomføres for å redusere energiutgifter vesentlig. Tiltakene handler enten om redusering av byggets energibehov (passive tiltak) og/eller omlegging til fornybar energikilder (aktive tiltak).

  Alle resultatene fra kartleggingen dokumenteres i en rapport. En rapport viser de forskjellige tiltakene i sammenheng med miljøkonsekvenser, inntjeningstid (lønnsomhetsberegning). I noen tilfeller presenteres rapporten til styret og beboerne på generalforsamling. Vi baner veien videre for gjennomføring av tiltakene enten med bistand til å utarbeide søknader for tiltak, konkurransegrunnlag for kontrahering, og kan gjennomføre prosjektledelse av valgte løsning, om ønskelig.

   Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening   JaNei


   GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.