Energiforbedring i borettslag, sameier og yrkesbygg (Støtteordningen er AVVIKLET!)


NæringsbyggBorettslag, sameie og yrkesbygg – Privatbolig


Energibygg har utført energikartlegging av flere borettslag og sameier. Vi kjenner til ulike tilskuddsordninger for både kartlegging og gjennomføring av energitiltak. Vi står på listen over godkjente ENØK-konsulenter hos Oslo kommune. Start med en enøkanalyse som kartlegger enøktiltak som kan være relevante for bygget og danner grunnlaget for søknaden om økonomisk støtte til gjennomføring av tiltak fra Klima- og energifondet

Placeholder

ENØK Oslo kommune

Våre energirådgivere utfører kartlegging av ENØK-potensialet ved ditt sameie eller borettslag. Slik kartlegging støttes av Oslo kommune.

Energikartlegging/-analyse for borettslag og sameier

Er du styremedlem i et borettslag eller sameie der det vurderes tiltak for å senke energiforbruket, øke termisk komfort eller har planer om å oppgradere bygningsmassen?

Vi bidrar gjerne med fornuftige og lønnsomme energitiltak for deres bygning og bistår med tjenesten energikartlegging. Borettslaget får en grundig gjennomgang av eiendommen som inkluderer undersøkelse av:

  • Isolasjonsnivåer og U-verdier i ulike elementer i bygningskroppen (Tak, vegger, vinduer, gulv etc.)
  • Energisentral
  • Internt distribusjonsanlegg (gulvvarme, konvektorer etc.)
  • Solcelle og solfangeranlegg (tilskuddsordninger, simulering og lønnsomhetsberegning)
  • SD-anlegg og energioppfølgingssystem (EOS)

Kartleggingsarbeidet blir utført av våre rådgivende ingeniører. Energiberegninger og simuleringer utføres ved hjelp av dataprogrammet SIMIEN iht. NS-EN 3031. Byggets nå-tilstand og sammensetning danner grunnlaget for en helhetlig vurdering av rimelige tiltak som kan gjennomføres for å redusere energiutgifter vesentlig. Tiltakene handler enten om redusering av byggets energibehov (passive tiltak) og/eller omlegging til fornybar energikilder (aktive tiltak).

Alle resultatene fra kartleggingen dokumenteres i en rapport. En rapport viser de forskjellige tiltakene i sammenheng med miljøkonsekvenser, inntjeningstid (lønnsomhetsberegning). I noen tilfeller presenteres rapporten til styret og beboerne på generalforsamling. Vi baner veien videre for gjennomføring av tiltakene enten med bistand til å utarbeide søknader for tiltak, konkurransegrunnlag for kontrahering, og kan gjennomføre prosjektledelse av valgte løsning, om ønskelig.

Dette kan du få dekket

Tilskuddet gjelder for store bygg som borettslag (mer enn fire boenheter) og kontorbygg for å bedre energibruken.

  • Inntil halvparten av kostnadene til enøkanalyse av bygget, men maksimalt 35 000 kroner eks. MVA
  • Inntil halvparten av kostnadene ved gjennomføring av tiltak som bedrer energibruken, men maksimalt 1.000.000 kroner
Kriterier og frist for å søke
  • Du må gjennomføre en enøkanalyse før det kan søkes om støtte til tiltak
  • Du må søke og få tilsagn fra Oslo kommune før du inngår avtale med leverandør eller håndverker, kjøper eller bestiller noe
  • Det kan søkes hele året

JaNei

Ved å bruke dette skjemaet godtar du lagring og håndtering av dataene dine på denne nettsiden.