Energirapport

Privatbolig


NæringsbyggPrivatboligSameie/borettslag


Energibygg har lang erfaring med energirådgivning og husinspeksjon ved hjelp av termokamera.

Mistenker du utetthet, varmetap eller andre mangler ved din bolig? Vil du bare ha bekreftet kvaliteten på byggets klimaskjerm? Vi kan utføre husinspeksjon av bolig eller næringsbygg med termokamera for å avdekke eventuelle avvik. Ved hjelp av trykksettingsutstyr kan vi etablere en trykkforskjell mellom ute og inne som bidrar til å avdekke varmelekkasjer.

Placeholder

Inspeksjonsrapport

Vi har sertifiserte termografører og energirådgivere som med profesjonelt utstyr og relevant kompetanse innenfor energirådgivning. Vi kan avdekke luftlekkasjer og kuldebroer i ulike bygningskonstruksjoner. Dersom termografering utføres i sammenheng med energirådgivning, støttes tjenesten med inntil kr 2500 av Enova.

Husinspeksjon

Husinspeksjon inkluderer en utfyllende rapport som dokumenterer funn på en nøytral og objektiv måte. Den viser infrarøde bilder sammen med digitale foto etterfulgt av kommentarer og forklaringer. Rapporten kan benyttes som utgangspunkt for utbedringer eller som dokumentasjon ved tvistesaker. Den egner seg også som et kvalitetsbevis for dokumentasjon av godt håndverk.

Andre tjenester

Vi har tilgang på avansert utstyr og kan utføre måling av fukt, radon, røykgass og inneklima. Vi gjør det vi kan for å løse våre kunders behov.

JaNei