Karriere


Ønsker du en karriere i Energibygg?

Energibygg handler om fremtidens bygg. Vi ønsker å gjøre fremtidens bygg sunnere, bedre, mer energieffektive og mindre belastende for miljøet. Vi vil ta vare på norske byggetradisjoner i kombinasjon med innovative løsninger. Vi vil spre kunnskap om smarte valg. Det skal være enkelt å velge energieffektivt. Myter skal bekjempes. Vi trenger flere på vårt lag.

Har du utdanning, erfaring og ønske om å bidra i energieffektiviseringen av Norge? 

Vi ser store muligheter for utvikling i et stadig voksende marked. For å fortsette å ta markedsandeler trenger vi flere kloke hoder. Som representant for Energibygg, tar du del i et viktig samfunnsoppdrag. Vi skal vise vei for fremtidens bygg enten det handler om boliger, skoler, lager eller flyplasser.

Våre tjenester utvikles kontinuerlig og spenner fra avanserte energiberegninger til testing og vurdering av alle typer bygg. Vi jobber mye inne, men er også ute. Vi har kontorer i Oslo og Hamar med ambisjoner om videre etablering flere steder i landet. Vi kan tilby ansettelse eller kontraktsfestet samarbeid med gode betingelser.

Ta kontakt om du vil gi det en sjanse.  Jeg ser frem til å høre fra deg!

Beste hilsener
Jan Kristian Mardal
Daglig leder

Jan Kristian Mardal

Jan Kristian Mardal

Daglig leder

Bjørge Sande-Kristoffersen

Bjørge Sandberg-Kristoffersen

Salgssjef / Energirådgiver / Prosjektleder

Stian Fjeld

Stian Fjeld

Energirådgiver / Prosjektleder

Ole-Kristian Fjeld

Ole-Kristian Fjeld

Energirådgiver / Prosjektleder

Roger Pedersen

Roger Pedersen

Energirådgiver / Prosjektleder