Team Energibygg


Vi opplever økende oppdragsmengde og er kontinuerlig på utkikk etter dyktige og motiverte kandidater. Vi har kontor i Oslo og Hamar med ambisjoner om videre etablering i flere norske byer. Ønsker du en karriere i Energibygg? Ta kontakt med daglig leder, Nicolai Dirdal

Nicolai Dirdal
Anders Enger
Ole-Kristian Fjeld
Bjørge Sande-Kristoffersen

Nicolai Dirdal

Daglig leder

Anders Enger

Seniorrådgiver/styreleder

Ole-Kristian Fjeld

Energirådgiver / Prosjektleder

Bjørge Sandberg-Kristoffersen

Energirådgiver / Prosjektleder

Folke Vogn Haug Pettersen
Øystein Lohne
Stian Fjeld
Ta gjerne kontakt om du ønsker å jobbe som energirådgiver!

Folke Vogn Haug Pettersen

Energirådgiver / Prosjektleder

Øystein Lohne

Energirådgiver / Prosjektleder

Stian Fjeld

Energirådgiver / Prosjektleder

Jan Kristian Mardal

Markedssjef