Byggtermografering

Vi tror på tiltak som virker. Termografering er en stadig mer utbredt metode for effektiv lokalisering av varmetap i bygg og kontroll av elektroinstallasjoner. Å termografere er en kostnadseffektiv undersøkelse som gir mulighet for målrettede og mer lønnsomme tiltak. Både termografering og flere andre tiltak kvalifiserer for støtte fra Enova.

Tjenesten anbefales av anerkjente fagmiljøer som et svært effektivt og kostnadsbesparende tiltak. Mange byggherrer krever termografering av nybygg for å dokumentere kvalitet og flere forsikringsselskap krever el-termografering for å forebygge brann. Energibygg har satset på disse tjenestene siden 2010 og opparbeidet solid erfaring og kompetanse innen fagfeltet.

Termografering av klimaskjerm


Vi har NEMKO-sertifiserte termografører innen både bygg og elektro som står klare til tjeneste. Med avansert premium termografikamera avdekker vi varmetap og brannfeller uten å måtte gå til fysiske inngrep.

Tjenesten kan vise seg svært lønnsom og bidra til å redde både liv og verdier.


Kontakt oss

  Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening  JaNei


  GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

  Image
  Image

  Hva er termografering?

  Termografering eller termografi er en metode for å lese temperaturer på en overflate. Alle objekter eller flater avgir infrarød stråling.

  Ved hjelp av et termokamera (infrarødt kamera) kan denne strålingen leses og omregnes til temperaturer. Disse temperaturene gjengis som todimensjonale bilder med ulike fargenyanser. Termografering har en rekke bruksområder innen blant annet sikkerhet, medisin, industri, elektro (brannforebygging) og bygg. Felles for bruksområdene er at man ønsker å se differanser eller avvik i temperaturer på en overflate.

  Den største fordelen med termografering er at man kan lese temperaturer med stor nøyaktighet, på avstand og uten berøring av overflaten. Dette er også kjent som Non-destructive testing (NDT).

  Hva kreves?

  For å kunne måle infrarød stråling, behøver man et termokamera. Slike kamera finnes i mange varianter og prisklasser. Dyrere kamera er mer nøyaktige og har gjerne høyere oppløsning. Høy oppløsning er særlig viktig ved termografering på stor avstand.

  I tillegg til utstyr, trenger man kompetanse innen varmelære og kunnskap om infrarød stråling, objekters emissivitet (strålingsevne), refleksjon og transmisjon. I tillegg kreves kompetanse om det spesifikke bruksområdet termograferingen skal brukes til.

  I tillegg er det behov for programvare for utarbeidelse av gode rapporter. Energibygg AS innehar både nødvendig kompetanse og utstyr.

  Termografering av bygg

  Termografering av bygg er aktuelt der man ønsker å avdekke uregelmessigheter i en bygningskropp. Konkret handler dette som regel om å avdekke og lokalisere varmetap i klimaskjermen.

  Ved å termografere, kan man avdekke manglende isolasjon og/eller luftlekkasjer i konstruksjonen. Med denne informasjonen, kan man enklere treffe målrettede tiltak for å redusere varmetap fra bygg.

  Les ellers om elektrotermografering for å avdekke brannfare her

  Inspeksjon av varmekabler eller vannbåren varme?

  Termokamera egner seg veldig godt til å identifisere og kontrollere varmeførende rør og ledninger. Ved mistanke om lekkasje eller brudd i varmeførende rør og ledninger, kan dette gi raske svar uten å måtte gå til kostbare fysiske inngrep.

  Hvorfor Energibygg?

  Energibygg har jobbet aktivt med dette siden 2010 og innehar utstyr og kompetanse for allsidig termografering. Med fagkompetanse innen bygg og elektro i tillegg til utdanning innen varmelære, vet vi hva vi skal se etter og hvordan vi skal tolke det vi ser. Vi er sertifisert av både DNV og Nemko som stiller strenge krav til kompetanse og kvalitetssikring.

  Hva koster det?

  Når man engasjerer en termografør, betaler man for nettopp kompetanse og utstyr. Prisen vil avhenge av omfang på oppdraget, grad av rapportering og kompleksiteten ved arbeidet. Ved termografering av bygg for å avdekke varmetap, bør man i de fleste tilfeller etablere et differansetrykk mellom ute og inne. Dette gjøres ved hjelp av trykksettingsutstyr, en såkalt "blower door" (kalibrert vifte) som plasseres i døråpningen.

  Termografering med trykksetting av en typisk enebolig vil koste fra 5000 kroner eks. mva. Dette inkluderer forenklet rapport iht. gjeldende standard NS-EN 13187:1998.

  Termografering av el-tavler avhenger veldig av antallet og faktureres gjerne etter medgått tid. Timepris er 1250,- eks. mva. Investeringer basert på kompetent termografering kan være meget lønnsomme.

  Lønner det seg å termografere?

  Lønnsomheten avhenger gjerne av alternativene. Dersom alternativet er å åpne en konstruksjon for å se etter manglende isolasjon eller luftlekkasjer, vil termografering stort sett alltid være lønnsomt og ikke minst tidsbesparende.

  Termografering muliggjør i mange tilfeller rimeligere og mer målrettede tiltak som effektiv reduserer varmetapet i et bygg. Når det gjelder el-termografering, vil en eventuell avdekking av varmgang kunne spare byggeier for vesentlige kostnader knyttet til en mulig brann.

  Når kan man termografere?

  For at termografering av bygg skal ha en hensikt, er man avhengig av temperaturforskjell ute og inne. I den kalde årstiden, vil et normalt oppvarmet bygg gi mer enn nok temperaturforskjell over klimaskjermen.

  Dersom temperaturen ute er nært typisk romtemperatur, må man enten varme opp eller kjøle ned bygget slik at man oppnår en temperaturdifferanse på 8-10 grader Celsius. Våre termokamera er svært følsomme og vil også kunne gi gode indikasjoner ved mindre temperaturdifferanser.

  Hvordan gå frem for å bestille?

  For å bestille termografering eller be om pris, er det bare å ta kontakt med oss gjennom skjema nederst på siden eller per telefon 415 44 500. Vi blir da enige om omfanget på oppdraget og baserer prisen på det. Vi avtaler gjerne en fast pris, eller fakturerer etter medgått tid.

  Kan man motta støtte til termografering?

  Ja, i noen tilfeller gis det støtte til dette. Enova gir støtte til termografering dersom det gjøres i forbindelse med energirådgivning. Se også husbanken.no eller kontakt din egen kommune for å undersøke eventuelle lokale støtteordninger. Til forskjell fra Enova, krever Oslo kommune at det søkes og tilsagn foreligger før termograferingen gjennomføres.

  Eksempler på funn

  Ved inspeksjon av bygg, avdekker vi ofte manglende tetting rundt vinduer, dører og mellom bygningsdeler. I noen tilfeller har vi avdekket områder i klimaskjermen som er helt eller delvis uisolert. Bildet (termogrammet) til høyre viser en enebolig med liten grad av isolering, og temperaturen i rommet til høyre er en god del høyere.

  Ved kontroll av el-tavler og elektriske anlegg avdekker vi ofte svake koblinger som utgjør en risiko for kortslutning eller branntilløp.


  termografering
  Kontakt oss

   Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening   JaNei


   GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.