Energibygg tilbyr uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1

Vår jobb er å sikre kvalitet i kritiske faser av deres prosjekt. Vi har sentral godkjenning, tar oppdrag i hele Norge og opererer med faste og konkurransedyktige priser.

Uavhengig kontroll våtrom og lufttetthet


Tidligere var det kommunens oppgave å kontrollere kritiske deler av en byggeprosess. Dette er nå overlatt til bedrifter med nødvendig kompetanse og kapasitet til å følge opp. Energibygg bistår gjerne i deres byggeprosjekt.


Placeholder

  Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening  JaNei


  GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

  Image
  Image
  Hva er uavhengig kontroll?

  Uavhengig kontroll er en tredjepartskontroll som skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK 17) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

  Hensikten med kontrollen er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere feil. Kontrollen er innført på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

  Fra 1.januar 2013 ble det krav om uavhengig kontroll av fuktsikring (våtrom) og tetthet i alle nye boliger (tiltaksklasse 1).

  For prosjekter i tiltaksklasse 2 og 3 er det i tillegg krav om uavhengig kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

  Det er byggherre (tiltakshaver) som bestiller uavhengig kontroll og kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som kontrolleres.

  Tjenesten innbærer kontroll av ansvarlig utførende sine rutiner for kvalitetssikring, produktdokumentasjon, samsvar mellom prosjektert og faktisk utførelse og minimum én befaring på byggeplass.

  Energibygg kan i motsetning til mange andre også utføre en faktisk tetthetskontroll av bygningen gjerne kombinert med termografering for feilsøk.

  Hva koster det?

  Prisen avhenger selvfølgelig av omfanget på prosjektet. For kontroll av våtrom og tetthet i en typisk enebolig, kan du forvente en pris på 8-15.000 kr. Står du som tiltakshaver på større prosjekt med flere enheter, vil enhetsprisen kunne bli lavere.

  Energibygg AS har sentral godkjenning fra direktoratet for byggkvalitet og kan ta oppdrag i hele landet.

  Godt utført uavhengig kontroll kan spare både tiltakshaver og utførende for fremtidige ulemper og utgifter.

   Ja, jeg ønsker å angi detaljer for raskere betjening   JaNei


   GDPR: Jeg har lest og godtar personvernerklæringen.

   Image